ELLEHAMMER

Velkommen til Ellehammer Samlingen

Nature

Ellehammers motorer

Motorer var nok det emne, som Ellehammer beskæftigede sig mest med. Han arbejdede meget med stjernemotorer, men også med karburatorer, ventiler o.l. Han beskæftigede sig med motorer drevet af benzin, petroleum, damp, diesel, trykluft, vind, sprit m.m.

 

Motorcyklen Elleham

Ellehammer var optaget af benzinmotoren, der var en relativ ny opfindelse, da han begyndte sin karriere som selvstændig opfinder.

Ellehammers egen motorcykel, Elleham, kom på gaden i 1904. De første var udstyret med encylindrede luftkølede Peugeot-Fréres motorer, men siden konstruerede Ellehammer sin egen motor, hvor han dog fortsat benyttede Peugeot cylindre.

Motorcyklen blev en stor succes, som mange af tidens motorinteresserede mænd fra den mere velbeslåede del af befolkningen kørte rundt på i de følgende år.

Ellehammer patenterede i forbindelse med motorcyklen den særlige stelform, en igangsætningsventil og en karburator.

 

Ellehammer selv deltog kørende på Elleham i flere motorløb, f.eks. i 1904 og 1905 i motorcykelklubbens stafet- og etapeløb gennem Jylland. Ved løbet i 1905 var der fem deltagere, der kørte Elleham, og de vandt tilsammen to ærespræmier og fire etapepræmier. Det må siges at være godt gået. Ellehammer vandt en sølvpokal udlovet af A/S Nordisk Benzin Co.

 

Blandt de berømtheder, der kørte på Elleham, var journalisten og den senere flyver Alfred Nervø samt prinserne Valdemar, Georg og Axel. Også det frivillige militære Korps Westenholz kørte rundt på Elleham-motorcykler. Deres motorcykler var specielt indrettede, så der var plads til gevær, patroner m.v. Deres motorcykler havde også et særligt kraftigt stel.

 

Elleham blev produceret på Ellehammers eget værksted indtil begyndelsen af 1907. Herefter blev fabrikation og salg overdraget til Handelsselskabet Mundus. Dette selskab gik senere konkurs, og i de følgende år skiftede Elleham-patenterne ofte ejer som følge af konkurser, og der var mange patentstridigheder.

 

En stor del af Elleham-motorcyklerne er sandsynligvis fabrikeret på en fabrik på Mariendalsvej 47 på Frederiksberg. Her holdt De forenede Cyclefabrikker til. Fabrikationen skete formentlig under ledelse af Anders Lauge Nielsen. I 1910 blev der fra fabrikken lanceret en ny model kaldet Ellemobil.

 

Der er også blevet produceret Elleham-motorcykler på adressen Smallegade 11 hos A.E. Jørgensen.

 

Stjernemotor

Ellehammer udviklede ud fra den encylindrede luftkølede Peugeot-motor, som han brugte i sine motorcykler, en trecylindret stjernemotor, der ydede ca 9 hk.

 

Stjernemotoren kan ses som tre motorcykelcylindre anbragt i stjerneform med et fælles krumtaphus og trækkende på samme krumtappind.

 

Stjernemotoren var formentlig inspireret af den 3-cylindrede Brotherhood dampmaskine, som Ellehammer havde passet på panserbatteriet Gorm i sin tid som værnepligtig i 1892. Derimod var Ellehammer nok ikke klar over, at andre opfindere før ham havde konstrueret en luftkølet stjernemotor.

 

Ellehammer brugte sine stjernemotorer i sin bil, helikopter og flyvemaskiner. Han udviklede stjernemotorer med op til 12 cylindre og op til 160 hk. Den største stjernemotor, der kom til at virke i praksis, ydede 80 hk.

 

I 1914 fik Ellehammer udstedt patent på en ”i stjerneform bygget eksplosionsmotor, hvis krumtaphus aflastes for trækpåvirkninger”. Patentet gik på de udvendige bolte, der holdt cylindrene sammen tre og tre i en trekant.

 

Flyhistorikeren Charles H. Gibbs-Smith mente i 1966, at Ellehammer havde haft større historisk betydning, hvis han havde koncentreret sig om sine motorer. Han skrev:

 

"If Ellehammer had concentrated on his excellent engines, he might have played a major role in history; but his work in aviation was not historically important, and influenced no one."

 

Karburatorer

En af de ting, Ellehammer vendte tilbage til igen og igen var karburatorer. Hans første karburatorpatent fik han i forbindelse med motorcyklen, men det blev ikke den store succes. Han vendte derfor allerede i 1909 tilbage med en ny karburator, som i Møns Folkeblad blev omtalt som en kærkommen meddelelse for alle dem, der kørte Elleham.

 

I de følgende år udviklede han forskellige karburatorer, bl.a. en petroleumskarburator standardiseret til Ford T. Han fik rigtig mange karburatorpatenter, da de fleste af karburatoropfindelserne blev patenteret i mange lande.

Ellehammer udviklede en petroleumskarburator til fly. Den blev testet på Lundtofte Flyveplads

 

Ellehammers bil

 

Hvornår Ellehammers bil præcist stod færdig, ved vi ikke i dag. Men vi ved, at Ellehammer den 3. april 1911 sendte sin mor et fotografi af ham selv i bilen. Bagpå havde han skrevet:

 

"Kære Moder. Hjertelig tillykke på din fødselsdag... Her ser du den nye vogn og knægten ved rattet."

 

Ellehammer reklamerede med sin bil i bladet ”Motor” fra januar til oktober 1910. Han beskrev sin bil således:

 

"Gennem en årrække har jeg eksperimenteret med den opgave for øje at fremskaffe et lille motorkøretøj, som kunne fremstilles så billigt og videre så enkel og driftsikker i konstruktionen, at det kunne betale sig, specielt for doktorer, dyrlæger, handelsagenter, kontrollører og mindre forretningsdrivende at anskaffe sig et sådant køretøj.

 

Der findes en masse såkaldt små vogne i handelen, men alle disse vogne har ikke færre mekaniske dele i sig end de store vogne og er i lige grad afhængige af en kyndig og omhyggelig pasning og kendskab til sagen. Det, som jeg har stræbt efter, og som jeg nu mener at have opnået fuldt ud, er følgende. En motor, som luftkølet kan arbejde, så længe benzin og olie er til stede uden at løbe varm og tør. Resultatet er en 3 cyl. stjernemotor... Alle cylinderne trækker på en krumtap og ... i svenske kuglelejer. Kontinuerlig smøring og luftpropellen direkte anbragt på akslen.

 

Et hydraulisk apparat til overføring af motorens trækkraft, som overflødiggør gearkassen og giver en aldeles blød overgang fra friløb til direkte ankobling. Her er ikke tale om friktionskobling. Apparatet der tillige tjener som svinghjul virker... i olie, således at al slitage er så godt som udelukket. Ligeledes kan overgangen fra fri til direkte forbindelse kun finde sted inden for den tid... har bestemt, således at intet ryk eller stød finder sted.

 

Ligeledes er det lykkedes mig at simplificere det sarteste og vanskeligste punkt ved automobiler, nemlig karbureringen. Jeg har opfundet en forgasser, der automatisk alene ved motorens sugning løfter benzinen op til motoren og overflødiggør alle ... ventiler, svømmere, men fuldstændig passer sig selv for alle hastigheder. Benzinen ligger lavere end motoren, ingen lukning op eller i for benzinen skal foretages.

 

Vognen vil blive bygget, således at man sidder lunt og bekvemt dækket for vejrliget, og alle variationer i hastigheden fra motoren til drivakslen reguleres med en eneste balancepedal. Denne virker tillige på forbremsen, når man efter motorens udkobling trykker lidt længere ned med hælen. Gassen lukker automatisk til lille omdrejning, så snart man træder motoren fri. Gassen kan under gangen reguleres ved rattet.

 

Ved disse enkle mekaniske opfindelser er det tillige lykkedes at komme så langt ned i vægt med vognen, at de snævreste motorcykeldæk kan anvendes. Dette giver en kolossal difference i prisen for denne vigtige del af vognen. Jeg mener, at automobilet skal kunne sælges for ca. 2.000 kr."

 

I en anden tekst fremhævede Ellehammer, at bilen indeholdt 50% mindre mekanik end de eksisterende vogne. Blandt andet betød den hydrauliske kraftoverføring, at komplicerede tandhjulsmekanismer kunne undgås.

 

I december 1910 mente Ellehammer, at fabrikationen af hans bil kunne påbegyndes straks i det nye år. Han skrev i den forbindelse følgende:

 

"Det er en kendsgerning, at motorvognene mere og mere vinder indpas over for hestekøretøjet og utallige er de forsøg, der er gjorte for at fremstille en virkelig praktisk og brugbar lille motorvogn, som samtidig med at den opfylder alle de nødvendige fordringer tilllige er enkel og driftsikker og som kan anskaffes til en så rimelig pris, at den kan erholdes af det store publikum.

 

Dette problems løsning har jeg arbejdet på gennem en årrække, og resultatet heraf er nu, at jeg står klar til at gå i fabrikation med en sådan motorvogn, der adskiller sig fra alle andre motorkøretøjer ved dets gennemførte enkle konstruktion og ringe vægt, som andrage ca. 300 kg. Motoren, som er på 11 hk, er en hel ny opfindelse af min egen konstruktion, hvorved vandkøling er overflødiggjort, og hvor bl.a. kraftoverføringen sker ved hjælp af et helt nyt princip…, som overflødiggør den almindelige gearkasse med tandhjul.

 

Jeg har allerede en mængde købere til vogne, hvorimellem findes nogle af vores største automobilforhandlere. Min hensigt er at begynde fabrikationen straks i det nye år, og vil det være nødvendigt at begynde med et antal af 30 vogne, som menes at stå færdigt i begyndelsen af juni. Jeg tror herved at kunne skabe en industri på dette område her i Danmark og Skandinavien, dersom det skulle lykkedes mig at fremskaffe den nødvendige driftskapital til dette øjemed, således at jeg ikke nødsages til at lade opfindelsen gå over på udenlandske hænder.

 

Jeg er til disposition med en hvilken som helst oplysning sagen vedrørende. Den nødvendige driftkapital til sagens gennemførelse vil andrage 50.000 kr. heri indbefattet de nødvendige forarbejder bl.a. elektrisk drivkraft til mine værktøjsmaskiner, materielanskaffelser, arbejderløn og deslige."

 

Måneden efter bragte Horsens Avis en artikel om Ellehammers bil. Den 25. januar 1911 skrev avisen, at der med en ny opfindelse af Ellehammer blev skabt muligheder for en automobilindustri i Danmark. Ifølge avisen var Ellehammer ved at fremstille cirka 20 biler.

 

Forsøgene fortsatte i Ellehammers mekaniske Etablissement. I marts 1911 skrev Ellehammer i et brev, at han nu havde kørt 3 km i bilen uden den mindste driftsforstyrrelse. Samtidig havde der vist sig et kolossalt marked for hans type af motorvogn, da den både var billig, havde mange hestekræfter og en forholdvis ringe vægt. Ellehammer havde allerede over 20 bestillinger og dagligt indløb der nye forespørgsler.

 

I juli 1911 kalkulerede Ellehammer, hvad det ville koste at fabrikere 50 biler med en fabrikationstid på ½ år. Han regnede med følgende udgifter:

 

Arbejdsløn til 8 mand 8.640 kr.

Materialer 55.350 kr.

Husleje af tre lokaler 1.050 kr.

 

Dertil kom cirka 10.000 kr. til elektrisk drift og værktøjsmaterialer m.m. Beregningen var taget efter de øjeblikkelige priser, men Ellehammer anførte, at det var sandsynligt, at gennemsnitspriserne på materialer ville falde en del ved samlet anskaffelse. Ellehammer garanterede, at han kunne bygge vognene for 1.700 kr. pr. styk fraregnet direktionsgage. Det svarer til 90.000 kr. i dag.

 

I en anden kalkulation, der ses nedenfor, angav han, at han kunne fremstille bilen for 1.200 kr.

Ellehammers dampmotor

Ellehammer arbejdede fra 1917 på en dampmotor, der skulle kunne afløse eksplosionsmotorerne. Han anvendte et system, hvor vandet blev pumpet stødvist ind i en spiral, der blev opvarmet ved en blæselampe. Maskinen brugte ikke mere vand end en bilkøler. Vandet cirkulerede i et lukket system.

Ellehammer forventede, at opfindelsen ville få stor betyding for landbruget og fiskeriet. Dagens Nyheder skrev den 20. juni 1918:

"De teknikere, som har gjort sig bekendt med opfindelsen, regner med, at man, når man råder over den nye dampmotor, kan fremskaffe drivkraft for landbruget til en pris, der kun udgør en tredjedel af den nuværende."

Nedenfor findes en beskrivelse af dampmotoren fundet i Ellehammers efterladte papirer.

Forretningsrejse til Tyskland med dampmotoren

I december 1922 forsøgte Ove Holm at afsætte Ellehammers dampmotor til forskellige tyske firmaer. Hans samlede indtryk fra rejsen var, at mange af firmaerne anså dampmotoren for genial, men samtidig var generatoren for dyr i drift.

Hos et firma havde han fået den besked, at motoren var for dyr i brændstof, og at den derfor ville være for dyr i drift som motor i traktorer og fiskebåde. Måske kunne motoren derimod bruges i skibe til elektricitet.

Firmaet udtalte dog også, at der ikke var den store interesse for dampmotorer i Tyskland for øjeblikket.

Comments   0


Norway

Alternativ energi

Ellehammer var optaget af at finde alternativer til benzin som energikilde. Han udviklede under 1. verdenskrig en dampmotor, som han mente ville blive benzinmotorens afløser. Han arbejdede også med f.eks. vindkraft og kartoffelsprit.

Ellehammers petroleumskarburatorer til Ford T fik en vis udbredelse. Den skulle gøre det muligt at køre på den billigere petroleum frem for benzin og dermed spare samfundet for mange penge.

Da Ellehammer byggede sit Laboratorium i Hellerup i 1920, opførte han også en vindmølle. Den skulle levere strøm til hans mange eksperimenter.

Comments   2

Teknisk museum

Danmarks Tekniske Museum et besøg værd!
Se en masse tekniske maskiner, biler, flyvere og meget mere.

Legetøj børn

Elverbørn er legetøj i høj kvalitet og gode priser.
Elverbørn er en dansk webbutik med 4.8 i Trustpilot.